S. Ebbesen, J. Marenbon, P. Thom, Aristotle’s Categories in the Byzantine, Arabic & Latin Traditions

Envoyer Imprimer

ebbesen.jpg

Sten Ebbesen, John Marenbon, Paul Thom (éd.), Aristotle's Categories in the Byzantine, Arabic and Latin Traditions, Copenhage, 2013.

Éditeur : The Royal Danish Academy of Sciences and Letters
Collection : Scientia Danica : Series H, Humanistica 8, vol. 5
340 pages
ISBN : 9788773043721
300 kr

Få bøger har haft så stor indflydelse som Aristoteles' lille Kategorier fra 300-tallet f.Kr. Det er dette værks fortjeneste, at vi den dag i dag bruger ord som ‛kvalitet' og ‛kvantitet'. Fra senantikken til langt op i nyere tid var det en selvfølge, at alle, der fik en højere uddannelse, læste dette skrift eller i det mindste et koncentrat af dets indhold. Værket blev læst i flere kulturer: den græske, den arabiske og den latinsprogede.

De tolv kapitler i den nye bog, der er forfattet af lige så mange forskere fra seks forskellige lande, behandler eksempler på brug og fortolkning af Kategorierne i de tre kulturkredse. Den spænder lige fra 800-tallets Konstantinopel til 1600-tallets København.

 

Source : The Royal Danish Academy of Sciences and Letters

 

Inscription à la lettre d'informations



Recevoir du HTML ?

Identification