Arnau de Vilanova, Tractatus de tempore adventus Antichristi

Envoyer Imprimer

arnau_de_vilanova.jpg

Arnau de Vilanova, Tractatus de tempore adventus Antichristi: ipsius et aliorum scripta coæva. Curante Josep Perarna, Barcelona, 2014.

Éditeur : Institut d'Estudis Catalans
Collection : Arnaldi de Villanova Opera Theologica Omnia (AVOThO), 5
435 pages
ISBN : 978-84-9965-205-4
40 €

És un projecte d'edició de les obres teològiques completes d'Arnau de Vilanova, que substitueix l'antic projecte titulat Arnaldi de Villanova Scripta Spiritualia. És dirigit per Josep Perarnau i coeditat per l'Institut d'Estudis Catalans, la Facultat de Teologia de Catalunya. Compta amb el patrocini de la Unió Acadèmica Internacional. El primer volum va aparèixer el 2004 i conté la Introductio in librum [Ioachim] "De semine scripturarum" i l'Allocutio super significatione nominis Tetregammmaton, precedits d'un extens estudi introductori. El segon volum va aparèixer el 2007 i contè l'Alphabetum catholicorum ad inclitum dominum regem Aragonum pro filiis erudiendis in elementis catholicae fidei. Tractatus de prudentia catholicorum scolarium. El tercer volum apareix el 2014 i conté el Tractatus de tempore adventus Antichristi : ipsius et aliorum scripta coæva.


Source : Institut d'Estudis Catalans.

 

Inscription à la lettre d'informationsRecevoir du HTML ?

Identification