Courriel Imprimer

Colloques, journées d'études

Evénement 

Titre:
Close, Far-Away, Everywhere, Nowhere. Perpetual Glosses on the Exile Theme
Quand:
03.06.2017 
Où:
Faculté de Langues et Littératures Etrangères - Bucarest
Catégorie:
Colloques, journées d'études

Description

Information signalée par Ioana Munteanu

 

Close, Far-Away, Everywhere, Nowhere. Perpetual Glosses on the Exile Theme

Bucharest, 3th of June, 2017

Fifth Edition of the Annual Colloquia organized by the Department of Classical Philology and Modern Greek Studies and the Institute of Classical Studies of the Faculty of Foreign Languages and Literatures (University of Bucharest)

The fifth edition of our annual colloquia is devoted and pays tribute to the great poet exiled to Tomis. In order to celebrate the bimillenary of Ovid's death, we propose a theme immutably associated both with the poet and his writings. Still, this topic covers any periods of time or areas, as well as any subject pertaining to our working hypothesis of the exile as problematically defined through distance and absence.

PROGRAMUL COLOCVIULUI

„Aproape, departe, pretutindeni, nicăieri. Glose perpetue la tema exilului”

In memoriam carissimae magistrae Mariannae Băluţă-Skultéty

Sîmbătă, 3 IUNIE 2017
Str. Edgar Quinet, nr. 5-7
et. 3, sălile 318, 326, 313
bufet, sala 322

9.30 Înscrierea participanţilor, preluarea mapelor

10.00 Deschiderea generală a sesiunii ştiinţifice – Sala 313
(Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Str. Edgar Quinet, nr. 5-7, et. 3)

Cuvînt de deschidere:
Prof. dr. Ana-Cristina Halichias, Director al Departamentului de Filologie Clasică şi Neogreacă
Prof. dr. Liviu Franga, Decan al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine

10.15

Pauză de cafea (sala 322, et. 3)


ora 10.30

COMUNICĂRI PE SECŢIUNI

(Durata unei comunicări este de 15 minunte. Fiecare comunicare va fi urmată de 5 minute de discuţii)

I. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE GREACĂ (sala 318)

Moderator: Theodor Georgescu

1. (10.30-10.45) Cătălina Popescu, Ta Klea Andron – Memorie şi peregrinări eroice la Ovidius / Ta Klea Andron – Memory and Heroic Wanderings at Ovid

2. (10.50-11.05) Margareta Sfirschi-Lăudat, Pribegiile dragostei: Erotocritul lui Kornaros şi versiunea sa românească / Les pérégrinations de l’amour: l’Érotokritos de Kornaros et sa version roumaine

3. (11.10-11.25) Theodor Georgescu, Exilul terapeutic în comedia veche greacă / The Therapeutic Exile in the Ancient Greek Comedy

Pauză de cafea (11.30-11.45), sala 322

Moderator: Alexandru Cizek

4. (11.45-12.00) Alexandru Cizek, Ultima, fatala călătorie a lui Ulise / Le dernier et fatal voyage d’Ulysse

5. (12.05-12.20) Enrica Zamperini, Exil comme éloignement de l’impureté : le cas d’Œdipe et Philoctète / Exilul ca îndepărtare a impurităţii: cazul lui Oidipous şi al lui Philoctetes

6. (12.25-12.40) Alexandra Trachsel, Comment s’exiler à Rome? Le choix d’Élien de Préneste à la fin du 2ème siècle apr. J.-C. / Cum să te exilezi la Roma? Alegerea lui Elian din Preneste la sfîrşitul secolului al II-lea d.Hr.

7. (12.45-13.00) Vichi Eugenia Ciocani, Homer şi Charicleia ca exilaţi în Etiopicele lui Heliodor / Homer and Charicleia as exiles in Heliodorus’ Aethiopica

8. (13.05-13.20) Andreea Ştefan, Tradiţie clasică şi inovaţie: contribuţia lui Ioan Gură de Aur la crearea motivului exilului în literatura  bizantină / Entre tradition et innovation : la contribution de Jean Chrysostome à la création du modèle de l’exil dans la littérature byzantine

II. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE LATINĂ (sala 313)

Moderator: Ioana Munteanu

1. (10.30-10.45) Liviu Franga, Tomis după Tomis. Forţa erorii / Tomes après Tomes. La force de l’erreur

2. (10.50-11.05) Mariana Franga, Tomisul ovidian: atît de departe, atît de aproape ... / Ovid’s Tomis: so far... so close ...

3. (11.10-11.25) Michael Fontaine, The Myth of Ovid’s Exile / Mitul exilului lui Ovidius

Pauză de cafea (11.30-11.45), sala 322

Moderator: Valy Ceia

4. (11.45-12.00) Ioana-Rucsandra Dascălu, Mitologia ovidiană în corespondenţa dintre Abélard şi Héloïse / La mythologie ovidienne dans la correspondance d’Abélard et d’Héloïse

5. (12.05-12.20) Florentina Nicolae, Soţia lui Ovidius: domina – uxor – coniux / Ovid's Wife: domina – uxor – coniux

6. (12.25-12.40) Valy Ceia, Drumuri ovidiene / Ovidian Paths

Pauză de cafea (12.45-13.00), sala 322

Moderator: Ana-Cristina Halichias

7. (13.00-13.15) Doina Filimon Doroftei, Note lexicale ovidiene: aptus / Ovid – Lexical Notes: Aptus

8. (13.20-13.35) Ana-Cristina Halichias, Nicolae Chiriac Quintescu – un călător al epocii romantice / Nicolae Chiriac Quintescu – un voyageur de l’époque romantique

9. (13.40-13.55) Florica Bechet, Expresia depărtării în poezia ovidiană a exilului / L’expression de l’éloignement dans la poésie ovidienne de l’exil

10. (14.00-14.15) Ioana Munteanu, Cît de departe poţi fi surghiunit? Topos-ul exilului în tradiţia cosmologică neoplatoniciană / L’exil le plus lointain. Le topos du bannissement en clé cosmologique dans la tradition néoplatonicienne

11. (14.20-14.35) Elena Ştefan, Rolul experienţei creştine în modelarea percepţiei spaţiului şi a timpului în Itinerarium Egeriae / The Role of Christian Experience in Shaping the Perception of Space and Time in the Itinerarium Egeriae

III. ALTE CULTURI ŞI CIVILIZAŢII (sala 326)

Moderator: Ioana Costa

1. (10.30-10.45) Ioana Gogeanu, Versions of Exile in Hamlet: A Tentative Phenomenological Sketch / Versiuni ale exilului în Hamlet: încercare de schiţă fenomenologică

2. (10.50-11.05) Valentina Velicu, Lamentaţiile exilului ovidian, între autenticitate şi parodie în proza simionesciană / The Lamentation of the Ovidian Exile, between Authenticity and Parody in Mircea Horia Simionescu's Prose

3. (11.10-11.25) Ioana Costa, Scrisorile unui exilat antic imaginate de un exilat modern / Letters of an Antique Exiled Imagined by a Modern Exiled

Pauză de cafea (11.30-11.45), sala 322

Moderator: Mihaela Moraru

4. (11.45-12.00) Violeta Florentina Baroană, Tăcere-exil-iscusinţă: pactul trinitar al lui James Joyce / Silence-Exile-Cunning: James Joyce’s Trinity

5. (12.05-12.20) Mihaela Moraru, Exilul basarabean al lui A.S.Puşkin: controversele receptării / Pushkin’s Exile in Bessarabia – Controversies of  its Reception

6. (12.25-12.40) Magdalena Indrieş, Mircea Eliade sau exilul trăit ca o încercare iniţiatică / Mircea Eliade ou l’exil vécu comme une épreuve initiatique

7. (12.45-13.00) Alina Bottez, Exilul lui Ovidiu reinterpretat de Malouf şi Horia în secolul al XX-lea / Ovid’s Exile Reinterpreted by Malouf and Horia in the Twentieth Century

Lieu

Carte
Localisation:
Faculté de Langues et Littératures Etrangères   -   Site internet
Route/rue:
5-7 rue Edgard Quinet, 1er arrondissement
Code postal:
010017
Localité/ville:
Bucarest
Pays:
Pays: ro