Á. Bánki, G. Tillinger, Survivance du latin et grammaire textuelle

Envoyer Imprimer

kiss.png

Ágnes Bánki, Gábor Tillinger (éd.), Survivance du latin et grammaire textuelle. Mélanges offerts à Sándor Kiss à l'occasion de son 70e anniversaire, Debrecen, 2011.

Éditeur : Debreceni Egyetemi Kiadó
Collection : Studia Romanica de Debrecen. Hors série
385 pages
ISBN : 978-963-318-123-2

Table des matières

Sándor Kiss
Curriculum vitæ de Sándor Kiss
Bibliographie de Sándor Kiss

Laudationes
KERTÉSZ András: Öt évtized – öt találkozás Kiss Sándorral
KERTÉSZ András : Cinq décennies – cinq rencontres avec Sándor Kiss
SALVI Giampaolo: Laudatio (in italiano)
SALVI Giampaolo: Laudatio (magyarul)

Tabula gratulatoria

Survivance du latin

ADAMIK Béla: Konszonáns i és vele összefüggő palatalizációk pannoniai latin feliratokon

BALOGH Péter: Jelentésváltozások francia kifejezésekben

BIVILLE Frédérique: Romanum eloquium (GL 7,178,9) – Martyrius et l'état du latin au VIe s. p. C.

CALLEBAT Louis: Le « devis » de Pouzzoles – Étude lexicographique

FÁBIÁN Zsuzsanna: A ragadványnevek legújabb kori hivatalos használatáról

GORILOVICS Tivadar: A latin utóélete huszonöt év sajtójának tükrében (1980-2005)

HAVAS László – HAVASNÉ DEÁK Gyöngyi: A Szent István-i Intelmek Karoling-korra visszanyúló vonatkozásaihoz

JACQUIN Gérard: L'enchaînement des phrases dans un corpus latin du début du XIIIe siècle

KASSAI Ilona: Quand la standardisation linguistique n'est pas une fin en soi : le cas du Québec

LŐRINSZKY Ildikó: Victor Hugo rajnai útirajza, avagy egy XIX. századi latinista feljegyzései

MADARÁSZ Imre: A magányos költő két múzsája – Harcos individualizmus és fényes elszigeteltség Alfieri életművében

MAROSVÁRI Mária: « Le conclave des éléphants » – Réflexions autour de la métaphore dans le vocabulaire politique

SAINT-GÉRAND Jacques-Philippe: L'historiographie française des sciences du langage – entre atomisme et holisme

SALVI Giampaolo: Passivum és reflexivum az újlatin nyelvekben

SZIJJ Ildikó: A latin IN-ből származó prefixumok alakjai az iberoromán nyelvekben

SZILÁGYI Imre: Emelés az olaszban és a latinban

SZTANÓ László: Az árnyékba borult dicsőség – Itália megítélésének változása a XVI-XVIII. században, különös tekintettel a francia megfigyelőkre

Grammaire textuelle

CSŰRY István: Les formes du non-dit autour des marques de contraste – constructions de sens dans le discours littéraire

DÉSFALVI-TÓTH András: Embarquements – Réflexions sur les voûtes du temple de paroles d'Odysseus Elytis

KOCSÁNY Piroska: A komplex anafora kettős arca

MARÁDI Krisztina: Analyse de la structure des textes juridiques

NAGY Andrea: « C'est un monsieur ou une dame ? » Le pronom personnel il comme élément de cohésion textuelle dans le roman La Consolante d'Anna Gavalda

SCHMELCZER Erika: A személyes névmások szerepe C. F. Ramuz Naplójának általánosító kijelentéseiben

SKUTTA Franciska: Un « narratologue » avant la lettre : Pierre Daniel Huet

SZILÁGYI Ildikó: Phénomènes d'ellipse dans la poésie moderne et contemporaine

VALYON Eszter Etelka: A recusatio-toposz változatai egy reneszánsz epigrammában – Janus Pannonius: Se ipsum excusat, quod non proelia tractet

 

Source : Debreceni Egyetem - Francia Tanszék

 

Inscription à la lettre d'informationsRecevoir du HTML ?

Identification