Tertullianus, Mučedníkům

Envoyer Imprimer

tertullianus.jpg

Tertullianus, Mučedníkům. Úvod, překlad a poznámky Petr Kitzler, Prague, 2019.

Éditeur : OIKOYMENH
Collection : Edice Oikúmené. Málá řada, 24
58 pages
ISBN : 978-80-7298-372-8
98 Kč

Ve spise Mučedníkům se Tertullianus obrací na křesťany, kteří ve vězení očekávají mučednickou smrt, a snaží se je povzbudit, aby vytrvali ve svém odhodlání a nebáli se pro Boha zemřít. Pro tento jeho záměr se však zcela nehodila ani jedna z klasických literárních forem, které předepisovala antická tradice, tedy ani „útěcha“ (consolatio), ani „povzbuzení“ (exhortatio). Tertullianus proto obě formy smísil, podle starobylé rétorické tradice sahající až k Aristotelovi a detailně propracované Quintilianem je doplnil o „pohanská“ exempla, charakteristický motiv filosofické diatriby, a vytvořil tak žánr nový, specifický a křesťanský, jejž někteří badatelé neváhají počítat mezi nejpůsobivější díla svého druhu z celého starověkého křesťanství.

 

Source : OIKOYMENH

 

Inscription à la lettre d'informationsRecevoir du HTML ?

Identification